صفحه نخست   انواع پالت   مبل پالتی


نشانی:
تهران، کیلومتر ۱۱جاده قدیم کرج، سه راه شهریار، به طرف باغستان، جنب پمپ بنزین سعیدآباد
بنگاه چوب سهرابی

تلفن:
۰۹۱۲ ۱۵۸۲۲۶۷
۰۹۱۲ ۱۲۱۱۳۴۱
۰۲۱ ۶۵۶۰۷۶۱۵

فکس:
۰۲۱ ۸۹۷۷۹۰۴۵